RETT GLASS TIL RIKTIG BRUK

Daglig leder i Vitrea, Arne S. Hansen har mesterbrev i glassfaget. Han er autorisert glassrådgiver i Glass og fasadeforeningen og benyttes flittig som rådgiver, kursutvikler og som sakkyndig ved befaring. Han besitter meget bred og dyp kompetanse på de fleste felt som omfattes i begrepet glassfaget. Rett glass er ofte en utfordring for beslutningstagere. Mulighetene er store for å velge feil med unødvendige kostnader som konsekvens. Riktig glass skal dessuten monteres rett.

En glassrådgiver gir råd i forhold til hvilke belastninger en glasskonstruksjon må forventes å tåle. Dette kan være stressbelastninger ved spenning, vindlaster og trykk. Glass benyttes i dag i stadig større grad i konstruksjoner som vindu, fasade, rekkverk, innvendige vegger, trapper og gulv. Vi sørger for at våre oppdragsgivere unngår skader på materiell og mennesker.

Har du spørsmål som vi kan besvare? Ring oss på telefon eller send e-post idag!
 

vitreaikon2
(+47) 900 94 585
 

Glassløsninger

glasstak01

Ønsker du en rådgiver som forstår glass i komplekse konstruksjonsløsninger, de indre egenskaper i glass og hvilke ytre belastninger som kan være avgjørende for konstruksjonens kvalitet?

Som autorisert glassrådgiver i GF, har vi all den kompetansen som du trenger for en trygg og totaløkonomisk riktig løsning.
 

Funksjonsglass

funksjonsglass01

Glass er idag som en fusjon av ulike indre egenskaper som kombineres til et glass skreddersydd en ønsket funksjonalitet og spesialiserte egenskaper.

Moderne isolerglass gir muligheter for det optimale inneklima og en brukerkomfort som f.eks. skjermer mot innsyn og støy. Riktig glass kan gi store energigevinster.

 

Befaring

befaring02

Vitrea blir ofte kontaktet til befaring og faglig vurdering ved skader på glass. Ofte ser vi et resultat av mangelfull planlegging og konstruksjoner som ikke har tatt nok hensyn til ulike belastninger som enkelt kunne vært unngått.
Av og til ser vi resultatet av slett håndverk. Vår oppgave er å være en nøytral part som gir en rapport om forholdet.


 

Klikk og gå til fotoalbum!
 

vitreaikon4


Vitrea AS - Vognveien 153, 2319 Hamar Telefon: (+47) 900 94 585 post@vitrea.no Org.nr. 843 282 172 mva

 

 

back2

vitrealogo03
vitrealogo03