ET FAG FOR FREMTIDEN!

VITREA AS har siden oppstarten vært sterkt engasjert i glassbransjens utvikling og framtid. Vi har deltatt i en rekke nemder som har hatt utdanning og skolering på dagsorden. Vi samarbeider nært med Kongsberg VKS og Glass og Fasadeforeningen med utvikling av utdanningsmateriell og kurs til lærlinger og praksiskandidater.
Vi markedsfører dessuten et egenutviklet system for kvalitetssikring for bilglassverksteder og gjennomfører periodiske auditeringer.

Årlig arrangerer Vitrea as i samarbeid med Glass og fasadeforeningen kurs for §3-5 praksiskandidater. Dette er fellessamlinger som skjer i august og januar kombinert med et nettbasert studietilbud. Hvis du ønsker fagbrev og er kvalifisert for §3-5, så send oss en
e-post idag!

Vi utvikler også diverse spesialtilpassede fagkurs
i samarbeid med Glass og Fasadeforeningen og andre.

 

vitreaikon2
(+47) 900 94 585
 

Faglig materiell

utdanning02

Daglig leder, Arne S. Hansen i Vitrea, har et stort hjerte for glassfaget. Aktivt arbeid for å fremme bransjens interesser og dens utvikling har stått sentralt i mer enn 30 år.

Vitrea samarbeider med GF i utvikling av fagbøker og annet materiell for opplæring.
Som medlem av oppgavenemnden i Utdanningsdirektoratet deltar vi også i ansvaret for å utvikle eksamen i glassfaget.

 

Utdanning

skole01

Glassfaget er et såkalt særløpsfag. Et smalt håndverkfag som må anstrenge seg for å rekruttere ungdom. Som særløpsfag utføres det meste av utdanningen i en bedrift. I kombinasjon med et teroretisk tilbud kan lærlinger ta fagbrev og senere mesterbrev.

Vitrea tilrettelegger kurs 2 ganger årlig for § 3 - 5 praksiskandidater og er ofte sensor i fagprøver.

 

Kvalitetssikring

ks02

Kvalitetssikring og internkontroll har blitt en del av vår hverdag. Vitrea bistår bilglassfaget med et tilbud for løpende oppfølging og kontroll av interne rutiner i verksted.

Kvalitetssikring handler om å utvikle gode rutiner for å unngå skader, feil og tap som følge av slurv
. Kvalitetssikring er rutiner for "bedre vare før" - satt i system.
 

Klikk og gå til fotoalbum!
 

vitreaikon4


Vitrea AS - Vognveien 153, 2319 Hamar Telefon: (+47) 900 94 585 post@vitrea.no Org.nr. 843 282 172 mvaback2

vitrealogo03
vitrealogo03